Adatkezelési tájékoztató

Általános rész

Adatkezelő
Az adatokat a BI Consulting Kft. (levelezési címe: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., e-mail címe: info@biconsulting.hu) kezeli.

A konferencia szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre
A  konferencia Résztvevőinek és kapcsolattartóinak a konferenciára történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám).

Adatkezelés célja
A konferencián történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama
A konferencia teljes lezárásáig, ideértve az utólagos értékeléseket és egyéb lezárási tevékenységeket.

Adatok megosztása támogatókkal
A Résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, email-cím, telefonszám) a Szervezők a konferencia támogatókkal megoszthatják, amennyiben a Résztvevő

  • ehhez a regisztráció során hozzájárult,
  • vagy részt vesz a konferencia keretein belül rendezett, a Szervező és/ vagy a konferencia támogatói által kezdeményezett, illetve bonyolított nyereményjátékon.

Workshopokhoz kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre
A workshop résztvevőinek és kapcsolattartóinak a workshopra történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, egyéb személyes adatok, adóazonosító jel).

Adatkezelés célja
A workshopon történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, az adatszolgáltatás törvényi előírás alapján történik.

Adatkezelés időtartama
A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Adatok megosztása támogatókkal
A Résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, email-cím, telefonszám) a Szervezők a konferencia szponzoraival megoszthatják, amennyiben a Résztvevő ehhez a regisztráció során hozzájárult.

Hatósági adatszolgáltatás
A workshopokra vonatkozóan a felnőttképzési törvény a Szervező számára hatósági adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Így Szervező köteles a workshop-résztvevők személyes adatait továbbítani a hivatalos szervek felé, kivétel, ha a Résztvevő él az adattovábbítás megtiltási jogával, vagyis előzetesen, írásban tett jognyilatkozatában megtiltja természetes személyazonosító adatainak, e-mail címének, adóazonosító jelének továbbítását.

Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre
A hírlevélre jelentkezés során megadott adatok (név, cégnév, beosztás, e-mail cím).

Adatkezelés célja
Tájékoztatás jövőbeli konferenciákról, hasonló rendezvényekről, képzési eseményekről és álláslehetőségekről.

Adatkezelés jogalapja
A felhasználó hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg és bármikor visszavonhat.

Adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre
A nyereményjáték regisztráció során megadott adatok (név, cégnév, beosztás, e-mail cím).

Adatkezelés célja
Részvétel a nyereményjáték sorsolásában és tájékoztatás az eredményekről.

Adatkezelés jogalapja
Szerződéses, mely a nyereményjátékban történő részvétellel jön létre.

Adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

Adatok megosztása támogatókkal
A Nyereményjátékban résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, email-cím) a Szervezők a konferencia szponzoraival megosztják, megoszthatják.