A pénz ugat

A készpénz használatával lebonyolított fizetési műveletek során általában kevés adat keletkezik, a legtöbb esetben még a fizető fél sem beazonosítható. Ezzel szemben az elektronikus fizetésekről számos információ áll a termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítő cégek, a ügyletekben részt vevő felek számláit vezető bankok, a fizetési szolgáltatók, vagy éppen a hatóságok rendelkezésére.
Amellett, hogy ezen tranzakciós adatok – megfelelően feldolgozva – rendkívül értékesek a profitorientált szervezetek számára, számos releváns makrogazdasági következtetés levonására is alkalmasak lehetnének. A különböző szereplőknél keletkező adatok aggregálása persze szinte lehetetlen, de egyes kulcs-intézményekre támaszkodva mégis értékes eredmények érhetők el. Előadásunkban erre mutatunk példát a magyar bankközi elszámolóház pénzforgalmi adataiból kiinduló elemzések és adatvizualizációk (többek között a hazai elszámolórendszer hálózat-térképe) bemutatásával.

Dr. Pál Zsolt
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem

Dr. Pál Zsolt a Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézetének egyetemi docense, a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központ igazgatója. Fő kutatási területei a pénzügyi kultúra és a pénzforgalom. A pénzügyekhez kapcsolódó oktatási tevékenysége mellett a Business Intelligence tantárgy jegyzője, számos adatelemzéshez, adatvizualizációhoz és térinformatikához kötődő magyar és nemzetközi projekt résztvevője.

Dr. Kuttor Dániel
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem

Dr. Kuttor Dániel a Gazdaságtudományi Kar munkatársa. A Regionális Gazdaságtan Tanszék vezetőjeként kutatási és oktatási tevékenysége Kelet-Közép-Európa térszerkezetének elemzésre és értelmezésére koncentrál. Kiemelt szerepet kapnak a jövedelmi egyenlőtlenségekkel, a szekunder szektor egyes ágazataival, valamint a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatok.